Kötelező-e az évenkénti HACCP felülvizsgálat?

Kötelező-e az évenkénti HACCP felülvizsgálat?

A HACCP rendszer törvényi megfelelésért és az abban rögzítettek betartásáért az üzemeltető felel. A HACCP felülvizsgálat szükségességéről szabályozás is rendelkezik, de elsősorban nem ezért indokolt elkészíteni. A HACCP tanúsítvány egy fogyasztóközpontú minőségbiztosítási rendszer, aminek célja, hogy garantálja az élelmiszer-biztonságot a teljes előállítási lánc során. Ha a lánc bármelyik eleme kicsit is változik, sérülhet a rendszer teljessége. Az csak az egyik veszély, hogy egy ellenőrzés alkalmával büntetést kaphatunk, de akár az általunk készített és felszolgált termék minősége is megkérdőjelezhetővé válhat.

Sokan kötelező nyűgként élik meg a felülvizsgálatot, hiszen saját érdekükből és munkájuk becsületéből faladóan is mindent megtesznek az élelmiszer-biztonságért. Értékes munkaidőt köt le és rendszeres kiadást generál számukra ennek folyamatos dokumentumokkal való bizonyítása. A hazai szabályozás sokszor szigorúbb, mint az európai, így versenyhátrányként is megélhetik a vállalkozások a szabályozást. Miközben a hazai HACCP szabályok megítélése lehet vita tárgya, maga a felülvizsgálat rendszeressége és folyamatossága mindenhol alapkövetelmény.

A felülvizsgálat nem is adott idő eltelte miatt szükséges, hanem a vállalkozásnál bekövetkező változások miatt is. A napi munkavégzés közben ezek az apróbb eltérések nem feltétlenül tűnnek fel és könnyen átsiklunk felettük. Kevés az olyan élelmiszer-előállítással foglalkozó vállalkozás, amelyik életében az alábbiak közül egyik sem történik meg egy év alatt. Ha pedig megtörténik, akkor időszerű a felülvizsgálat, akár évente több alkalommal is.

  • Technológiai folyamat változása
  • Új eszköz használata a folyamatban
  • Új termék előállítása
  • Új alapanyag felhasználása
  • Az élelmiszer-előállító egység bővítése, átalakítása
  • Élelmiszer-biztonságért felelős munkatárs személyében változás áll be
  • A HACCP dokumentációban hivatkozott szabályok hatályvesztése vagy módosulása
  • Hatósági felszólítás a felülvizsgálatra

Fontos kiemelni, hogy a felülvizsgálat eredményeként nem feltétlenül bonyolódik a HACCP rendszer, sokszor pont annak egyszerűsítése a cél. Új technológiák vagy eszközök bevezetésével ugyanis lehet könnyebb kiküszöbölni a kockázatokat, így egyes ellenőrzési pontok akár feleslegessé is válhatnak.